دانشکده صنایع غذایی  

افتخارات دانشکده


 • قرار گرفتن در فهرست پراستنادترین دانشمندان جهان و یکی از 12 دانشمند پر استناد ایران توسط دکتر سید مهدی جعفری در سالهای 1397، 1398 و 1399
 • قرار گرفتن در فهرست پراستنادترین دانشمندان جهان و یکی از 12 دانشمند پر استناد ایران توسط دکتر سید مهدی جعفری در سالهای 1397، 1398 و 1399
 • پژوهشگر برتر دانشگاه و استان گلستان در سال­های 1395، 1396، 1397، 1398 (دکتر سید مهدی جعفری)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه و استان گلستان در سال­های 1396، 1397، 1398 و 1399 (دکتر علیرضا صادقی ماهونک)
 • مقام سوم ایده­های برتر در جشنواره ملی شتاب علمی (دکتر علیرضا صادقی ماهونک)
 • پژوهشگر برتر کشور در سال 1396 به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (دکتر سید مهدی جعفری)
 • کسب رتبه اول در سطح کشور در بین پژوهشگران نانوفناوری در حوزه صنايع غذايی در سال­های 1396، 1397، 1398 و 1399 (دکتر سید مهدی جعفری)
 • چاپ کتاب توسط انتشارات LAP آلمان (1388)، Elsevier هلند (1399)، Speringer آلمان (1399) و Taylor & Francis امریکا (1399)- دکتر سید مهدی جعفری
 • کسب رتبه اول در سطح کشور در بین پژوهشگران نانوفناوری در حوزه صنايع غذايی توسط دکتر سید مهدی جعفری در سال­های 1395، 1396، 1397 و 1398
 • کسب رتبه اول از ايران  )در کلیه شاخه­ها( و رتبه چهارم جهانی )حوزه کشاورزی و علوم زيستی( در بین داوران مجلات بین المللی (1396) بر اساس ارزیابی موسسه Publons- دکتر سید مهدی جعفری
 • کسب رتبه دوم در جشنواره ملی حرکت در سال 1399 ( دکتر سیده نرگس مظلومی، دانشجوی دکتری وقت)
 • راه­اندازی شرکت دانش­بنیان زیست فناوران غذای فراسودمند در سال 1395 (دکتر علیرضا صادقی)
 • کتاب برتر دانشگاه در سال 1398 (کناب غذاهای فراسودمند تخمیر­شده، ترجمه شده توسط دکتر مرتضی خمیری و دکتر علی مویدی)
 • رتبه اول دانشکده صنایع غذایی در ارائه دستاوردهای پژوهشی در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان گلستان (1396 و 1398)
 • کسب رتبه اول (توسط خانم کوثر خمری، دانشجوی مقطع کارشناسی) و رتبه دوم (توسط خانم فاطمه جعفری، دانشچوی مقطع کارشناسی) در مسابقه ملی ره­نشان (برگزار شده توسط بنیاد ملی نخبگان)

  تاریخ ارسال خبر :   02 مهر 1400 - 13:40    |     تعداد بازدید :   24
 ارسال کننده :   دانشگاه    |      کد خبر :   15533
تصاویر مرتبط دیگری برای این خبر ثبت نشده است .
      02 مهر 1400 - 13:40    |    کد خبر : 15533