دانشکده صنایع غذایی  

کارشناسان دانشکده


نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

زینب گرائیلی

اداری و کارشناس آزمایشگاه

01732423080

منصوره اسلامی

مسئول دفتر رئیس

01732425655

فتح الله تربتی نژاد

کارشناس اداری

01732426082 داخلی 328  تاریخ آخرین بروزرسانی : 19 بهمن 1399 - 20:26