دانشکده صنایع غذایی  
توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ریاست دانشکده فرم زیر را تکمیل وارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :


راه های ارتباطی دانشکده صنایع غذایی :

آدرس : گرگان- میدان بسیج - پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده صنایع غذایی
کد پستی : 4913815739

تلفنهای تماس : 017 3242 5655
نمابر : 017 3242 0981

پست الکترونیکی :

شبکه های ارتباطی :